ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ๑๐๐ รูป

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ๑๐๐ รูป ประจำเดือน ณ วัดใหม่ปลายห้วย
ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

17022562

ปล. ที่วัดใหม่ปลายห้วยมีการจัดปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปทุกเดือน
 โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากประจำทุกเดือน ติดต่อสอบถามได้ที่วัดใหม่ปลายห้วย 

Additional information