031 หลวงปู่ฯ_ชนะตนนั่นแหละดี 036 เตือนสติผู้ปฏิบัติ 2 ธค.49 041 ฝึกกรรมฐานเพื่ออะไร
032หลวงปู่ฯ_อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ฯ
(บทบาทชีวิตและความทุกข์ต่างๆนาๆ)
037 เทศน์รพ.รามา2551 042 พ่อแม่สร้างให้เรามาทำความดีหรือความชั่ว
033 ความฝันและการกรวดน้ำ 038 เทศน์สอนฆราวาส 043 พุทธคุณ 2 ธค.49
034 ความยึดมั่นในขันธ์ 5 039 เทศน์อบรมพระ 044 ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา
035 จริต๖ 2 ธค.49 040 บารมี10 045 มนุษย์เกิดมาเพื่ออะไร

ดาว์โหลดรายชื่อธรรมะเล่น
e

Additional information