สมเด็จมหาจักรพรรดิ์ ๒๕๔๗ ที่ระลึกงานทอดกฐิน (ลงภาพแล้ว)

Additional information