พระกริ่งรุ่นเงินมาสมปรารถนา(เนื้อเงิน) ปี ๒๕๔๗ รุ่น ๑ ทอดกฐิน (ลงภาพแล้ว)

Additional information