พระกริ่งรุ่นเงินมาสมปรารถนา ปี ๒๕๔๗ รุ่น ๑ ทอดกฐิน (ลงภาพแล้ว)

 

 

Additional information