• โลกธรรม และการทำใจให้มีความสุข โดย หลวงพ่ออุดร ฐานุตตฺโร ๔ ธ.ค. ๕๗   ต้องการฟัง  คลิกที่นี่
  • บุคคลใดเห็นทุกข์ บุคคลนั้นเห็นธรรม โดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ๓ ธ.ค. ๕๗ ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • ธรรมธาตุ โดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ ๒ ธ.ค. ๕๗  ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • การชนะตนเอง//เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร หลวงปู่ทองดี อนีโฆ แสดงธรรม ๘ พ.ย. ๕๗  ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • หลวงปู่ทองดี อนีโฆ - แสดงธรรมวันทอดกฐิน ๑๙ ต.ค. ๕๗  ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • อารมณ์หยาบ - ละเอียด เบื้องต้น โดย พระปลัดประสิทธิ์ วชิโร ๖ มี.ค. ๒๕๕๗  ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขางามวงศ์วาน วันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๗ ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • เทศน์ในงานสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อสนอง วัดสังฆทาน วันที่ ๑๔ พ.ย. ๕๖ ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • เทศน์ในรายการ ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๔  ช่อง ๓ วันที่ ๖ ก.ย. ๕๖ ต้องการฟัง คลิกที่นี่ 
  • ธรรมะยามบ่าย จัดทำโดยช่อง ๓ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๕๖ ต้องการฟัง คลิกที่นี่
  • พรปีใหม่ วันที่ ๑ ม.ค. ๕๖ ต้องการฟัง คลิกที่นี่