ธรรมเทศนา ทุกข์อยู่กับเราตลอดเวลา ๖ ธ.ค. ๕๘ สวนพุทธบารมี วัดใหม่ปลายห้วย
โดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ และพระอาจารย์อ๊อด วัดยางขาว จังหวัดพิจิตร