หลวงปู่ทองดี อนีโฆ แสดงธรรม ๙ ก.ย. ๒๕๖๐

พุทโธ ธัมโม สังโฆ และหลวงปู่คำคะนิงท่องนรก