ธรรมเทศนา การทำตัวเองให้มีคุณค่า หลวงพ่ออุดร ฐานุตตฺโร

งานปฏิบัติธรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร