ธรรมเทศนา จิตมีที่พึ่งอันประเสริฐ (หลวงพ่ออุดร ฐานุตตฺโร)

หลวงพ่ออุดร ฐานุตตฺโร ได้เทศนาธรรมในการปฎิบัติธรรมเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐